Information kring Årsstämman 2020

Håckrens Fiskevårdsområdesförening

 

Information kring Årsstämman 2020



Pga av Corona oron har styrelsen beslutat att årsstämman för 2020 kommer att flyttas framåt i tiden. Styrelsen bedömer att mötet behövs hållas fysiskt och önskar så många medlemmar som möjligt kan delta.



Nytt datum och plats för årsstämman kommer meddelas på hemsidan, kallelse kommer gå ut i Öp/Lt enligt stadgarna.

Stämmohandlingar kommer finnas på hemsidan inför stämman

 

2020-03-24 

/ Styrelsen  Håckrens FVOF

25 mar 2020

Välkommen

www.hackrenfiske.se.

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig här för att få kallelse till stämmor mm. via mail.

 

 

 

 

Länkar