Ändring gällande stadgeöversyn

Styrelsen beslutar att förlänga tiden för att komma in med förslag till stadgeändringar en vecka. Alltså ska ändringar ha kommit in till föreningen senast den 18 maj 2014.

/styrelsen

7 maj 2014

Välkommen

www.hackrenfiske.se.

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig här för att få kallelse till stämmor mm. via mail.

 

 

 

 

Länkar