Fiskeregler

 

FISKEBESTÄMMELSER

Du måste ha fiskekort för att få fiska i Håckrenområdet. Fiskekortet är personligt. Ungdomar under 18 år fiskar gratis. Fiskerättsägare skall medföra fiskerättsbevis.

 

Håckrenmagasinet

Fiske året om. Sportfiske utövas med handredskap, såsom spö, pilk och liknande rörligt redskap med högst 3 krokar. Trolling utövas med max 6 linor per båt och max 10 fiskar per båt och dygn. Strömmande vatten vid Storån samt Sätterån tillhör Ottsjö FVO. Minimimått öring 35cm. Minimimått röding samt övriga arter 25 cm. Tillåtet att fiska med levande bete. Fiskekortet tillåter inte uttring eller att lägga nät. Max 15 fiskar per dygn och fiskare. Fångstrapportera för att identifiera förekomsten av olika fiskarter.

 

Tjärnar

Sportfiske utövas med handredskap, såsom spö, pilk och liknande rörligt redskap med högst 3 krokar. Minimimått ädelfisk 25 cm. Tillåtet att fiska med levande bete. Alla former av flytredskap otillåtna. Max 4 fiskar per person och dygn. Fångstrapportera för att identifiera förekomsten av olika fiskarter.

 

Rullån

Enbart flugfiske är tillåtet och hullinglösa krokar rekommenderas. All fisk mindre än 25 cm återsätts. All fisk större än 35 cm återsätts. Fiskare har möjlighet att ta upp en matfisk per dag inom intervallet 25- 35 cm. Levande bete är ej tillåtet. Fångstrapport ska inlämnas senast två veckor efter fisket.

 

Tillsyn

Inom Håckrens FVOF tillämpas kontrollavgift om 10 % av prisbasbeloppet enligt gällande lagstiftning. Fiske utan giltigt fiskekort är brott mot fiskelagen och rapporteras till polismyndigheten.

 

/skylt-backroding_korr02.jpg

 

 

 

 

Välkommen

www.hackrenfiske.se.

Facebook

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig här för att få kallelse till stämmor mm. via mail.

 

 

 

 

Länkar