Om oss

 

Välkommen till Håckrens Fiskevårdsområde

 

Håckrenmagasinet erbjuder ett av Jämtlands bästa fiske. Detta är något helt annat än "put & take". Här finner du enbart naturligt uppvuxen fisk och sportfiske på högsta nivå. Beståndet består av öring, röding, harr, gädda, aborre och lake. Den utplantering som görs kommer från den romtagning som vi själva gör i dessa vatten varje höst. Du har säkert hört talas om "Håckrenrödingen" - omtalad för sin kvalite och storlek.

 

Håckrenområdet är dock inte bara fiske, här finns utmärkta strövområden med närhet till kalfjäll. Här finns god tillgång på bär såsom hjortron, blåbär och lingon. Vandringsområdet, och då kanske framförallt i Rulldalen, är hänförande vacker under tidig höst innan jakten tar vid.

 

Fisketips

 

Vintertid är det pimpelfiske som gäller i håckrenmagasinet, blänke och maggot på kroken brukar ge gott resultat. Bästa fiskeplatserna är vid övre delen av magasinet och nere vid regleringsdammen.

Vid fiske sommartid är inget särskilt område bättre eller sämre ur fångstsynpunkt. Avgörande är väder och vind samt fiskens huggvilja. Båt och långdrag fungerar under hela sommaren medans fiske från land är bäst på försommaren i anslutning till harrens lek. I tjärnarna lämpar sig haspel och flugspö bäst. Koppar och mörka spinnare är gångbara beten men det är även tillåtet att fiska med mask.

I merparten av tjärnarna förekommer enbart öring. Öringfisket i rullån är bäst vid högre vattenstånd på försommaren.

 

Historik

 

Området hade sedan urminnes tider betraktas som ett av länets mest fiskrika vattensystem. Här fanns fem sjöar (Aumen, Korsjön, Hottöjen, Gesten och Håckren) med en genomrinnande å, Storån. efter ett regleringsbeslut 1967 förvandlades området till Håckrens regleringsmagasin. Ca. 3000 hektar skog och sjöar lades under vatten och utgör det som idag är håckrenmagasinet

Fisket var fantastiskt de första åren efter uppdämningen. Öring, röding och harr nappade som aldrig förr. Detta på grund av att fiskar från de fem sjöarna blandade sig med varandra och hade tillgång till enorma mängder näringsämnen som spred sig i vattnet från de överdämda markerna. Denna regleringseffekt avklingade dock efter några år.

Det fanns till en början ingen samlad organisation som reglerade fiskekortsförsäljningen men 1968 bildades Håckrens Fiskerättsägareförening och Håckrenmagasinet öppnades för allmänt sportfiske. Området tilldelades även ca. 30 sjöar, tjärnar och bäckar i anslutning till magasinet. Detta utgör idag Håckrens Fiskevårdsområde.

Idag är det Håckrens Fiskevårdsområde (bildat 1993) som administrerar allt från fiskekortsförsäljning till romtagning och utplantering. Genomgående sedan starten har fiskerättsägarnas inställning varit att intäkterna från fiskekortsförsäljning främst skall användas till fiskevård och fiskeservice.

Varje höst genomför vi romtagning för odling av fisk så att vi kan underhålla våra fina fiskstammar. Det innebär i klartext att vi inte utplanterar annan fisk än de som har sitt ursrung från området. Öring och harr klarar i stort sett sin reproduktion bra. Stödutsättningar av framförallt röding sker årligen. Även utplantering av öring i olika vatten i fiskevårdsområdet sker vid behov.

 

Kuriosum

 

Största fisk:                    Röding - 2,8kg

                                            Öring - 7,8kg

                                            Harr - 1,9kg

Välkommen

www.hackrenfiske.se.

Facebook

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig här för att få kallelse till stämmor mm. via mail.

 

 

 

 

Länkar