Extrastämma!

Kallelse till extrastämma Håckrens Fvof

Datum: 26 oktober 2014

Tid: 18:00

Plats: Mörsils Församlingshem

Förening: Håckrens fiskevårdsområdesförening

Org nr: 893 202 – 62 82

 

Styrelsen för Håckrens fiskevårdsområdesförening kallar härmed till extrastämma vilken ska behandla förslag till uppdatering utav stadgarna.

 

Dagordning

§ 1. Val av ordförande för stämman.

§ 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

§ 3. Val av sekreterare på stämman.

§ 4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd.

§ 5. Fastställande av dagordning.

§ 6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt.

§ 7. Uppdatering utav stadgar.

§ 8. Meddelande om var och när stämmoprotokoll hålls tillgängligt.

§ 9. Mötets avslutande.

 

stadgeforslag-extra-arsmote.doc

 

Ps. Meddela gärna här via hemsidan (kontakta) om ni planerar komma för att underlätta fikainköp. Ds.

 

/Styrelsen Håckrens Fvof

 

 

 

8 Oct 2014

Välkommen

www.hackrenfiske.se.

Facebook

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig här för att få kallelse till stämmor mm. via mail.

 

 

 

 

Länkar