Fångstrapportera

Det är med glädje vi kan konstatera att många har fått upp ögonen för tjänsten Ifiske där ni kan handla fiskekort både via webben och sms! En stor tillgång för föreningen är att ni då kan fångstrapportera på Ifiskes hemsida vilket ger föreningen ett utmärkt underlag för framtida fiskevårdsåtgärder!

Så glöm inte att fångstrapportera och trevlig sommar alla fiskare!

 

Mvh Håckrens fvof

13 Jul 2014

Välkommen

www.hackrenfiske.se.

Facebook

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig här för att få kallelse till stämmor mm. via mail.

 

 

 

 

Länkar